Promovarea Artelor Mațiale


    

      Scopul CLUBULUI SPORTIV JISHIN-DO constă în desfăşurarea de activităţi sportive în următoarele ramuri de sport: AIKIDO, JU-JITSU, WUSHU KUNG-FU, QWAN  KI  DO, KARATE S.K.D.U.N., KARATE IKA, KARATE  EUREKA,  KARATE WADOR  RYU,  ASHIHARA KARATE, KARATE  SHORIN RYU, WADOKAI, ALL STILES, KENDO, KARATE  KYOKUSHINKAI  I.K.O 1, BOX, JUDO, KARATE KYOKUSHIN IKO 2,   KARATE MODERN , KARATE TRADŢIONAL, KARATE WKC,  KEMPO, LUPTE LIBERE,  LUPTE GRECO ROMANE, SPORTUL PENTRU TOŢI, TAEKWONDO WTF,  TAEKWONDO ITF, TIR SPORTIV , SKY ARC, performanţa, iniţierea, selecţia şi pregătirea de sportivi în acest domeniu şi participarea la competiţii interne şi internaţionale, cu respectarea statutelor şi a regulamentelor Federaţiilor Naţionale de specialitate.

Principalele obiective pe care clubul le desfăşoară, în conformitate cu scopul său, sunt:
a. descoperirea, selecţionarea, iniţierea şi pregătirea tuturor persoanelor, fără nici un fel de discriminare pe motive de rasă, naţionalitate, sex, vârstă, religie ori pe motive politice, etnice sau alte motive discriminatoare pentru practicarea următoarelor discipline sportive: AIKIDO, ARTE MARŢIALE, ARTE MARŢIALE DE CONTACT, BOX JUDO, KARATE KYOKUSHIN IKO 2, KARATE  MODERN, KARATE TRADIŢIONAL, KARATE WKC, KEMPO, LUPTE LIBERE, LUPTE GRECO ROMANE, SPORTUL PENTRU TOŢI, TAEKWONDO WTF,  TAEKWONDO ITF, TIR SPORTIV, TIR CU ARCUL.
b. promovarea şi dezvoltarea sportului la disciplinele sportive şi în ramurile de sport menţionate anterior, popularizarea practicării acestora, 
c. organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire si perfecţionare continuă a membrilor legitimaţi ai clubului în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţelor de pe plan intern şi internaţional; pregătirea sportivă a acestora în vederea participării la competiţii
d. realizarea unei selecţii riguroase pentru descoperirea şi promovarea realelor talente, cu precădere a tinerilor dornici să practice disciplinele sportive menţionate;
e. sprijinirea participării la competiţii sportive locale, naţionale şi internaţionale a sportivilor legitimaţi în cadrul clubului;
f. organizarea de cursuri, conferinţe, consfătuiri, pentru iniţierea, formarea, şi perfecţionarea continuă a sportivilor pentru disciplinele sportive pe care le practică, cu sprijinul Asociaţiilor Judeţene de specialitate şi a Federaţiilor române de specialitate.
g. organizarea de concursuri şi competiţii sportive la care să participe cât mai mulţi sportivi legitimaţi în cadrul clubului, cu avizul Federaţiei Române de AIKIDO,  Federaţiei Române de Arte Marţiale, F.R. Arte Marţiale de Contact, Federaţiei Române de Box,  Federaţiei Române de Judo,  Federaţiei Române Karate Kyokushin Iko 2,  Federaţiei Române de Karate Modern,  Federaţiei Române de Karate Tradiţional,  Federaţiei Române de Karate WKC,  Federaţiei Române de KEMPO,  Federaţiei Române de Lupte,  Federaţiei Române Sportul pentru Toţi,  Federaţiei Române de Taekwondo W.T.F.,  Federaţiei Române de Taekwondo I.T.F., Federaţiei Române de Tir Sportiv, Federaţiei Române de Tir cu Arcul şi cu respectarea legislaţiei în domeniu privind obligaţiile impuse organizatorilor de competiţii/concursuri în vederea prevenirii şi combaterii violenţei;
h. îmbunătăţirea metodelor tehnice de practicare a jocului sportiv precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de folosire a bazelor sportive în care se desfăşoară activităţile sportive ale clubului, îmbunătăţirea bazei materiale folosite (echipament şi materiale sportive);
i. stabilirea unor legături cu cluburi sportive similare din ţară şi străinătate pentru asigurarea  participării la competiţii sportive, schimb de informaţii şi materiale de specialitate, cooperare, va organiza şi va participa la stagii de pregătire fizică şi tehnică de specialitate, cantonamente sau seminarii naţionale şi internaţionale
j. verificarea periodică a stării medicale şi anti-doping a sportivilor, asigurarea  îngrijirii şi recuperării acestora, asigurarea împotriva accidentării a sportivilor, 
k. legitimarea sportivilor de performanţă ai clubului pentru integrarea în sistemul naţional şi internaţional de competiţii în disciplinele sportive specifice clubului, efectuarea transferurilor în condiţiile stabilite de club, cu respectarea regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare în domeniu
l. asigurarea mijloacelor financiare şi/sau materiale pentru cazarea şi deplasarea sportivilor de performanţă la competiţii sportive, asigurarea şi îmbunătăţirea bazei materiale folosite (echipament şi materiale sportive, materiale de promovare);
m. eliberarea de diplome sau certificate care să ateste gradul de pregătire al sportivilor, eliberarea de legitimaţii de membru sau ale documente legale care să permită accesul acestora la antrenamente, la dotările şi facilităţile clubului, cu respectarea legilor şi regulamentelor în vigoare;
n. acţionarea continuă pentru prevenirea şi combaterea violenţei, pentru promovarea unor măsuri educative, a spiritului de fair-play şi a toleranţei în întreaga activitate sportivă pe care o desfăşoară ;
o. promovarea, împreună cu alte structuri sportive, a acţiunilor de prevenire şi combatere a folosirii substanţelor dopante şi a metodelor neregulamentare de viciere a rezultatelor sportive; 
p. preocuparea continuă în vederea atragerii de fonduri pentru susţinerea activităţii sportive a clubului.
q. promovarea altor acţiuni necesare şi în legătură cu scopul clubului sportiv, cu statutele şi regulamentele federaţiilor naţionale de specialitate, cu legislaţia incidentă în vigoare, cu normele de convieţuire socială şi ordine publică;