Promovare a valorilor

 


 

          Pregătirea membrilor clubului are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

- formarea capacităţilor intelectuale,a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, cunoştinţe tehnico-tactice de luptă, fortificarea organismului practicând disciplinele asociate artelor marţiale;

- educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

- cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

- dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;

- pregătirea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, apărarea valorilor materiale şi spirituale.