Informare

 


 

          Prin consultatrea acestui site se doreşte a fi locul unde ve-ţi gasi informați utile cu privire la locul, programul, modul cum se vor desfășura activitățile de pregătire  pe linie de Arte marţiale.

          Veți fi informați cu privire la organizarea competițiilor naționale și internaționale, a stagiilor de pregătire în disciplinele asociate Artelor marțiale, stagii de albitraj,  activități de evaluare a competențelor sportive, activități care vor fi marcate prin acordarea de premii în bunuri materiale, medalii, diplome și grade.

          Tot aici vor fi afișate rezultatele obținute în urma participării membrilor clubului la competițiile naționale și internaționale, stagii de pregătire tehnică, pregătirea continuă a personalului didactic, precum și deciziile luate de catre Consiliul de administrație a Clubului Sportiv Jishin-Do cu privire la activitățite de pregătire și conducere a clubului.