Legaturi Colaborari



Clubul Sportiv Jishin-Do întreţine relaţii de colaborare şi cu alte structuri sportive similare dintre care amintim:

 www.jishindo.ro


  • Clubul Sportiv FUDOSHIN MARTIAL ARTS TIMISOARA

 www.fudoshin.ro



  •  Club Sportiv MMA SPORT

 www.mmasport.ro


  •  Spot Club TAMASHYI

www.tamashyi.ro


  •  Sport Club Jeet Kune Do Arad

http://jkdarad.webs.com/

 


  •  Spot Club TUFA

Scopul acestui Site

 


          Cu ajutorul acestui site dorim sa va facem cunoscut înfiintarea Clubului Sportiv Jishin-Do care vine în sprijinul persoanelor care doresc sa practice Arte Martiale într-un mediu prietenos si disciplinat, în conditii deosebite.

          Sala de pregatire,vestiar, grup sanitar si echipamente de o calitate deosebita puse la dispozitie pentru efectuarea unor antrenamente complexe si complete, conduse de instructori experimentati cu  vechime ce depașește 17 ani de practica a disciplinelor asociate Artelor martiale, cu un bagaj foarte mare de cunoștinte tehnico-tactice de lupta, cunoștinte de psihopedagogie, biomecanica, cu pregatire atestata de Ministerul Tineretului si Sportului.


 

 

 

Promovare a valorilor

 


 

          Pregătirea membrilor clubului are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

- formarea capacităţilor intelectuale,a abilităţilor practice prin asimilarea de cunoştinţe umaniste, cunoştinţe tehnico-tactice de luptă, fortificarea organismului practicând disciplinele asociate artelor marţiale;

- educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii;

- cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător;

- dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;

- pregătirea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, apărarea valorilor materiale şi spirituale.


 

Informare

 


 

          Prin consultatrea acestui site se doreşte a fi locul unde ve-ţi gasi informați utile cu privire la locul, programul, modul cum se vor desfășura activitățile de pregătire  pe linie de Arte marţiale.

          Veți fi informați cu privire la organizarea competițiilor naționale și internaționale, a stagiilor de pregătire în disciplinele asociate Artelor marțiale, stagii de albitraj,  activități de evaluare a competențelor sportive, activități care vor fi marcate prin acordarea de premii în bunuri materiale, medalii, diplome și grade.

          Tot aici vor fi afișate rezultatele obținute în urma participării membrilor clubului la competițiile naționale și internaționale, stagii de pregătire tehnică, pregătirea continuă a personalului didactic, precum și deciziile luate de catre Consiliul de administrație a Clubului Sportiv Jishin-Do cu privire la activitățite de pregătire și conducere a clubului.


 

Subcategories

Login Form

Search

Who's Online

We have 5 guests and no members online